Historia

Människans första insikter om månen kom från antika civilisationer, som de romerska, grekiska, babyloniska och egyptiska. De trodde att månen var en gud, eller åtminstone att den hade någon form av övernaturlig kraft. I det gamla Egypten hade många olika gudar associerade med månen, som Thoth, Isis och Horus. I det antika Grekland började man att undersöka månen mer systematiskt. Den grekiske filosofen Anaxagoras hävdade att det var samma material som fanns på jorden som fanns på månen. Denna teori stöddes senare av Aristoteles, som föreslog att månen speglade ljus från solen.

Historia


Geologi och topografi

Månens geologi är mycket annorlunda jämfört med jordens. Den består av tre huvuddelar: regolit, basalt och anorthosit. Regoliten är ett lager av pulverformig substans som täcker stora delar av ytan. Basalt är en typ av lava som har blivit kall och har bildat stora flacka områden. Anorthositen är en typ av kalksten som bildar de flesta bergstopparna.

Geologi och topografi


Månens inverkan på jorden

Gravitationskraften mellan månen och jorden är den största faktorn som påverkar jorden. Gravitationen är stark nog att dra till sig havsvatten, vilket leder till ebb och flod. Det är även denna gravitation som skapar den synergetiska rörelse som kallas precession, som är den långsamma rörelse som jordens axel gör längs med ekliptikan. Denna precession har stor inverkan på de astronomiska förhållandena och årstiderna.

Månens inverkan på jorden